Elektronisk innsøkning til videregående og realkompetansevurdering fra 2. oktober 2018

Fra 2.oktober er all innsøkning til videregående opplæring for voksne elektronisk. Du kan ikke lenger søke på papirskjema.

Søknadsskjemaet er felles for

  • Fag for studiekompetanse
  • Yrkesfag
  • Realkompetansevurdering av fag på videregående nivå

Vær oppmerksom på at du må ha BankID eller MinID for å logge deg inn når du skal søke.

Søknadsskjemaet finner du her «Slik søker du fag for studiekompetanse », «Slik søker du yrkesfag» og «Slik søker du realkompetanse».

Du skal også laste opp de vedleggene du trenger til søknaden. Hvilke vedlegg/hvilken dokumentasjon som er nødvendig, er forskjellig for ulike søkere og ulike søknader. Når du søker, får du beskjed av «systemet» hvilke dokumenter du må legge ved/laste opp. Hvis du ikke har disse klare, kan du lagre søknaden og stoppe innsøkningen midlertidig. Så kan du logge deg inn igjen og fortsette når alle vedlegg er klare.