Byråd på besøk

Tone Tellevik Dahl på Servicesenteret

Før påske fikk Oslo VO Servicesenter besøk av byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, med følge. Byråden fikk orientering om Servicesenterets ansvarsområder og rutiner, blant annet gjennom at hun selv «søkte» voksenopplæring.

 

Takk for besøket!