Byråd på besøk

Tone Tellevik Dahl på Servicesenteret

Byråden fikk orientering om Servicesenterets ansvarsområder og rutiner, blant annet gjennom at hun selv «søkte» voksenopplæring.

Takk for besøket!