Contact us

  • Office hours: Resepsjon: Mandag 12-18, tirsdag-onsdag-torsdag 10–15, fredag 10–12. (Obs: Innsøkning til opplæring, resepsjonen og sentralbordet har ulike åpningstider. Se "Norskkurs" og "Grunnskole" for timebestilling!
  • Address: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr
  • Mailing address: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
  • E-mail: postmottak@ude.oslo.kommune.no
    Skriv "Oslo VO Servicesenter" og hva saken gjelder i emnefeltet.