Servicesenteret åpner lokalene igjen 3. august 2020 med vanlige åpningstider.
På grunn av reglene for smittevern kommer bare et begrenset antall personer inn av gangen. Hvis du ikke har avtale, må du regne med en del ventetid. De som venter må stå ute, og de må huske på å stå minst en meter fra andre.
Vi anbefaler at du bestiller time til innsøkning til norskkurs/grunnskole eller til rådgivning. Du bestiller avtale fra denne nettsiden. Se under for hvordan du bestiller avtale. Når du har bestilt en time, tar Servicesenteret kontakt med deg, og det blir bestemt om du får en inntakssamtale via telefon/internett eller om du skal komme til Servicesenteret. Mange får også avtaler om å komme til tester eller prøver på Servicesenteret. Alle samtaler og tester på Servicesenteret blir gjennomført etter reglene for smittevern.

Kurs i samfunnskunnskap i uke 32 og 33:
Kursene holdes i Trondheimsveien 2. Telefontid mandag - tirsdag - onsdag - torsdag kl. 09.00 - 14.00, fredag 09.00 -12.00. Pause alle dager kl. 11.30 - 12.00. Telefonnr: 22 19 70 90.

The Service Centre will reopen the premises on 3 August 2020 with ordinary opening hours. 
Due to the rules for infection control, only a limited number of persons may enter at a time. If you do not have an appointment, you have to expect some waiting time. Those who wait must stand outside, and they must remember to stand at least one meter from others.
We recommend that you book an appointment for an application for a Norwegian course / primary school or for counselling. You order an appointment from this website. See below for how to order an appointment. When you have booked an appointment, the Service Centre will contact you, and it will be decided whether you will have an admission interview via telephone / internet or whether you will come to the Service Centre. Many also get appointments to come for tests or exams at the Service Centre. Admission interviews, conselling and tests/exams at the Service Centre are conducted in accordance with the rules for infection control.

Norwegian Society courses in weeks 32 and 33:
The courses are held in Trondheimsveien 2. Phone hours Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday  09.00 - 14.00, Friday 09.00 -12.00. Break every day at 11.30 - 12.00. Phone: 22 19 70 90.

Innsøkning til norskkurs og grunnskole for Oslo er på/ via Oslo VO Servicesenter.

NORSKKURS OG GRUNNSKOLE
Bestill time her  for å søke norskkurs eller grunnskole. (Bruk Chrome!) Etter at du har bestilt timen får du en bekreftelse på sms. Så vil en konsulent på Servicesenteret ringe til deg før du har timeavtalen.  

På grunn av koronaviruset har de fleste inntakssamtalene fra og med mars 2020 blitt gjennomført på internett (WhatsApp). 
Fra 3. august gjenåpner vi Servicesenteret gradvis. Mandag 10. og  mandag 17. august er det åpent for drop-in kl.12.00-18.00. Det er også drop-in 11-12 -13. august kl.10.00-14.30. Sjekk denne nettsiden for endringer. 
De fleste søkere får også en avtale om å ta en norsktest på Servicesenteret.

Inntakssamtaler og tester på Servicesenteret blir gjennomført etter reglene for smittevern. 
Vi gjør også oppmerksom på at barn ikke kan være med inn på testrommene.

Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

VIDEREGÅENDE, REALKOMPETANSEVURDERING, FAGBREV PÅ JOBB. KARRIEREVEILEDNING.
Nå kan du få rådgivning/karriereveiledning på TELEFON! Det er nå åpnet for  å bestille tid her: https://karriere.oslo.no/. Så ringer karriereveilederen til deg på det tidspunktet du har bestilt samtalen. Samtalen kan være om utdanning og arbeid generelt, eller om realkompetansevurdering, praksiskandidatordning eller Fagbrev på jobb. Se også webinarer om kompetansekartlegning og om CV-søknad på KarriereOslo.

Skal du søke videregående opplæring for voksne og vet hva du skal søke? Her fyller du ut søknadsskjemaet. Du trenger BankID eller MinID for å logge deg inn. Søknadsfristene er 1. februar (hovedoppstart august) og 1. oktober (færre tilbud, start januar).

Har du søkt videregående i Oslo VO og vil forandre noe på søknaden din?
Ring Servicesenteret 23 47 00 00 og be om å få snakke med en rådgiver. Hvis du skal ettersende dokumentasjon, sender du det på e-post. I emnefeltet skriver du: "Oslo VO Servicesenter. Ettersendt dokumentasjon til VGO-søknad". E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no.

  Les mer om å søke videregående

  Les mer om realkompetansevurdering

  Les mer om fagbrev på jobb

Koronavirus og smittevern: informasjon fra helsemyndighetene og Oslo kommune. Corona virus and infection control: information from the health authorities and the municipality of Oslo.

På disse sidene finner du mer informasjon om koronaviruset, regler og anbefalinger i forhold til hygiene og smittevern. Reglene kan bli forandret fort. Brosjyrene blir ikke like ofte oppdatert.
De fleste sidene har informasjon på norsk og engelsk.
Here you can find information about the Corona virus, rules and recommendations for the public from National and Municipal authorities. Please note that rules and recommendations can change often. Leaflets are not always updated as often. Most ofthese pages have information in Norwegian and English.

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

HelseNorge

Oslo kommune : generell info om korona/general info

Oslo kommune: Brosjyrer på engelsk, polsk, arabisk, somali, spansk, tyrkisk, urdu. Leaflets in English, Polish, Arab, Somali, Spanish, Turkish, Urdu

Helsedirektoratet. Plakater mm på mange språk om å forebygge smitte.  Posters etc. in many languages about preventing infection.

Vanlige åpningstider. Obs: Vi gjenåpner Servicesenteret gradvis fra 3. august. We gradually re-open the Service Centre from 3 August.

Resepsjon

 • Mandag: 12–18
 • Tirsdag, onsdag, torsdag 10–15
 • Fredag: 10–12

 

Sentralbord

 • Mandag: 9–15
 • Tirsdag: 10–15
 • Onsdag: 9–15
 • Torsdag: 9–15
 • Fredag 9–12


Søke norskkurs eller grunnskole

 • Mandag: 12–18 (Drop-in)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
 • Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.


Rådgivning/karriereveiledning og søke videregående

 • Mandag: 12–18 (Drop-in) (max 20 min samtale)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for personer med timeavtale)
 • Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.