Søk voksenopplæring

ALL INNSØKNING TIL VOKSENOPPLÆRINGEN I OSLO ER PÅ OSLO VO SERVICESENTER.
Bestill time for å søke NORSKKURS eller GRUNNSKOLE!
Hvis du vil søke  norskkurs eller grunnskole for voksne trenger du en avtale om når du kan komme til Servicesenteret for  registrering og inntakssamtale.
Fyll ut skjemaet for timebestilling her.  (Bruk Chrome!)  Du får en bekreftelse på avtalen  med Oslo VO Servicesenter på sms. 
Tirsdag, onsdag og torsdag er bare for søkere med timeavtale. 
Drop-in: Søkere uten avtale kan bare komme for å søke kurs mandager. Uten avtale må du regne med litt ventetid.
Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

VIDEREGÅENDE, REALKOMPETANSEVURDERING OG "FAGBREV PÅ JOBB"
Skal du søke videregående opplæring for voksne og vet hva du skal søke? Her fyller du ut søknadsskjemaet.

Rådgivning: Drop-in mandag 12-18, tirsdag-onsdag-torsdag 10-15.
Trenger du veiledning om utdanning og arbeid generelt, eller om realkompetansevurdering eller Fagbrev på jobb? Bestill time her  hos Karriere Oslo (i Servicesenterets lokaler).

Har du søkt videregående og vil forandre noe på søknaden din? IKKE LAG EN NY SØKNAD! Men ring Servicesenteret 23 47 00 00 og be om å få snakke med en rådgiver. Hvis du skal ettersende dokumentasjon, sender du det på e-post. I emnefeltet skriver du: "Oslo VO Servicesenter.  Ettersendt dokumentasjon til VGO-søknad".
E-postadressen er: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Vanlige åpningstider

Sentralbord

Mandag: 9–15
Tirsdag: 10–15
Onsdag: 9–15
Torsdag: 9–15
Fredag 9–12

Resepsjon
Mandag: 12–18
Tirsdag–onsdag–torsdag 10–15
Fredag: 10–12

Søke norskkurs eller grunnskole
Mandag: 12–18 (Drop-in)
Tirsdag–onsdag–torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.

Rådgivning og søke videregående
Mandag: 12–18
Tirsdag–onsdag–torsdag: 10–15
Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.