På grunn av koronaviruset er Servicesenteret fortsatt stengt for alle som ikke har fått en avtale om å komme hit. Men du kan søke norskkurs, grunnskole og videregående og rådgivning/ karrièreveiledning via internett og telefon. Du må bestille time til innsøkning og rådgivning fra denne nettsiden. Se under for hvordan du bestiller avtaler. Noen får avtaler om å komme til tester eller prøver på Servicesenteret, dette blir gjennomført etter reglene for smittevern. Kurs i samfunnskunnskap går via internett. Sentralbordet har vanlige åpningstider. 

Servicesenteret er sommerstengt uke 28-29-30-31. Vi åpner lokalene igjen 3. august 2020.

Due to the corona virus, the Service Centre is still closed to those who do not have an appointment to come here. You can apply for Norwegian courses, Primary and Secondary School and counselling/career guidance via the internet and telephone. You need to book an appointment in advance from this website. See below for how to book appointments. Some are given appointments to come for tests or exams at the Service Centre, this is carried out in accordance with the rules for infection control. Norwegian Society Social  courses go via the internet. The switchboard has regular opening hours.

All services at the Service Centre are closed during summer holidays week 28-29-30-31. We will open the premises again on August 3, 2020.

VIDEREGÅENDE, REALKOMPETANSEVURDERING, FAGBREV PÅ JOBB. KARRIEREVEILEDNING.
Nå kan du få rådgivning/karriereveiledning på TELEFON! Bestill tid her: https://karriere.oslo.no/. Så ringer karriereveilederen til deg på det tidspunktet du har bestilt samtalen. Samtalen kan være om utdanning og arbeid generelt, eller om realkompetansevurdering, praksiskandidatordning eller Fagbrev på jobb.

You can book an appointment for career guidance/counselling on PHONE  at https://karriere.oslo.no/. Then a Career Counsellor will call you at the time you booked for the guidance. 

På grunn av korona-viruset er det ikke karriereveiledning på kontoret ved Oslo VO Servicesenter/KarriereOslo. Drop-in rådgivning er stengt inntil videre.The career guidance/ Upper Secondary school counselling in the office at Oslo VO Servicesenter / KarriereOslo is closed.

Skal du søke videregående opplæring for voksne og vet hva du skal søke? Her fyller du ut søknadsskjemaet. Du trenger BankID eller MinID for å logge deg inn. Søknadsfristene er 1. februar (hovedoppstart august) og 1. oktober (færre tilbud, start januar).

Har du søkt videregående i Oslo VO og vil forandre noe på søknaden din?
Ring Servicesenteret 23 47 00 00 og be om å få snakke med en rådgiver. Hvis du skal ettersende dokumentasjon, sender du det på e-post. I emnefeltet skriver du: "Oslo VO Servicesenter. Ettersendt dokumentasjon til VGO-søknad". E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no.

  Les mer om å søke videregående

  Les mer om realkompetansevurdering

  Les mer om fagbrev på jobb

Innsøkning til norskkurs og grunnskole for Oslo er på Oslo VO Servicesenter. OBS: Servicesenteret er fortsatt stengt pga koronaviruset, men nå kan du bestille  og gjennomføre inntakssamtale til  norskkurs og grunnskole på internett.

NORSK OG GRUNNSKOLE
Nå kan du bestille time  for å
søke norskkurs eller grunnskole (Bruk Chrome!)  På grunn av koronaviruset foregår selve inntakssamtalen nå på internett (WhatsApp). Etter at du har bestilt timen får du en bekreftelse på sms, og en konsulent fra Servicesenteret ringer til deg. Så vil en konsulent på Servicesenteret ringe til deg når du har timeavtalen. 

Foreløbig stengt:
Drop-in uten avtale er bare på mandager kl 12–18. Uten avtale må du regne med litt ventetid.
De fleste søkere tar en norsktest. Vi gjør oppmerksom på at barn ikke kan være med inn på testrommene.

Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

Koronavirus og smittevern: informasjon fra helsemyndighetene og Oslo kommune. Corona virus and infection control: information from the health authorities and the municipality of Oslo.

På disse sidene finner du mer informasjon om koronaviruset, regler og anbefalinger i forhold til hygiene og smittevern. Reglene kan bli forandret fort. Brosjyrene blir ikke like ofte oppdatert.
De fleste sidene har informasjon på norsk og engelsk.
Here you can find information about the Corona virus, rules and recommendations for the public from National and Municipal authorities. Please note that rules and recommendations can change often. Leaflets are not always updated as often. Most ofthese pages have information in Norwegian and English.

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

HelseNorge

Oslo kommune : generell info om korona/general info

Oslo kommune: Brosjyrer på engelsk, polsk, arabisk, somali, spansk, tyrkisk, urdu. Leaflets in English, Polish, Arab, Somali, Spanish, Turkish, Urdu

Helsedirektoratet. Plakater mm på mange språk om å forebygge smitte.  Posters etc. in many languages about preventing infection.

Vanlige åpningstider. Obs: Bygget  er stengt/the building is closed fra/from 13 mars/March

Sentralbord

 • Mandag: 9–15
 • Tirsdag: 10–15
 • Onsdag: 9–15
 • Torsdag: 9–15
 • Fredag 9–12


Resepsjon

 • Mandag: 12–18
 • Tirsdag, onsdag, torsdag 10–15
 • Fredag: 10–12


Søke norskkurs eller grunnskole

 • Mandag: 12–18 (Drop-in)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
 • Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.


Rådgivning/karriereveiledning og søke videregående

 • Mandag: 12–18 (Drop-in) (max 20 min samtale)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for personer med timeavtale)
 • Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.