Søk voksenopplæring

ALL INNSØKNING TIL VOKSENOPPLÆRINGEN I OSLO ER PÅ OSLO VO SERVICESENTER.
Bestill time for å søke norskkurs eller grunnskole!
Hvis du vil søke  norskkurs eller grunnskole for voksne trenger du en avtale om når du kan komme til Servicesenteret for  registrering og inntakssamtale.
Fyll ut skjemaet for timebestilling her.  (Bruk Chrome!)  Du får en bekreftelse på avtalen  med Oslo VO Servicesenter på sms. 
Tirsdag, onsdag og torsdag er bare for søkere med timeavtale. 
Drop-in: Søkere uten avtale kan bare komme for å søke kurs mandager. Uten avtale må du regne med litt ventetid.
Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

Videregående, realkompetansevurdering og "Fagbrev på jobb"

Skal du søke videregående opplæring og vet hva du skal søke? Her fyller du ut søknadsskjemaet.

Rådgivning: Drop-in mandag 12-18, tirsdag-onsdag-torsdag 10-15.
Trenger du veiledning om utdanning og arbeid? Bestill time her.

Har du søkt videregående og vil forandre noe på søknaden din? IKKE LAG EN NY SØKNAD! Men ring Servicesenteret 23 47 00 00 og be om å få snakke med en rådgiver. Dette gjelder hvis du vil endre fag/programfag, har nytt mobilnummer med mer. Hvis du skal ettersende dokumentasjon, skriver du at du har søkt VGO, at dette er ettersendt dokumentasjon, og sender det til: 

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Vanlige åpningstider

Sentralbord

Mandag: 9–15
Tirsdag: 10–15
Onsdag: 9–15
Torsdag: 9–15
Fredag 9–12

Resepsjon
Mandag: 12–18
Tirsdag–onsdag–torsdag 10–15
Fredag: 10–12

Søke norskkurs eller grunnskole
Mandag: 12–18 (Drop-in)
Tirsdag–onsdag–torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.

Rådgivning og søke videregående
Mandag: 12–18
Tirsdag–onsdag–torsdag: 10–15
Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.