All innsøkning til voksenopplæringen i Oslo er på Oslo VO Servicesenter

BESTILL TIME FOR Å SØKE NORSKKURS ELLER GRUNNSKOLE I OSLO VOKSENOPPLÆRING!

Hvis du vil søke  norskkurs eller grunnskole for voksne trenger du en avtale om når du kan komme til Servicesenteret for  registrering og inntakssamtale.

Fyll ut skjemaet for TIMEBESTILLING HER.  (Bruk Chrome!)  Du får en bekreftelse på avtalen  med Oslo VO Servicesenter på sms. 

Tirsdag, onsdag og torsdag er bare for søkere med timeavtale. 
Drop-in: Søkere uten avtale kan bare komme for å søke kurs mandager. Uten avtale må du regne med litt ventetid.

Les mer om REGISTRERING OG INNSØKNING til norskkurs. Les mer om GRUNNSKOLE

VIDEREGÅENDE, REALKOMPETANSEVURDERING OG «FAGBREV PÅ JOBB»

Les mer om å søke VIDEREGÅENDE HER.

Les mer om REALKOMPETANSEVURDERING HER

Les mer om FAGBREV PÅ JOBB HER 

19.8.2019: Er du interessert i maling eller anleggsarbeid?

22.9.2018: Fra 25 september 2018 er brevpost og e-post sentralisert i Utdanningsetaten. All post og e-post går til en felles enhet, som...

22.2.2016: Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring. Meld. St. 16 (2015–2016)

19.8.2019: Er du interessert i maling eller anleggsarbeid?

22.9.2018: Fra 25 september 2018 er brevpost og e-post sentralisert i Utdanningsetaten. All post og e-post går til en felles enhet, som...

22.2.2016: Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring. Meld. St. 16 (2015–2016)

Vanlige åpningstider

Sentralbord

Mandag: 9-15
Tirsdag: 10-15
Onsdag: 9-15
Torsdag: 9-15
Fredag 9-12

Resepsjon
Mandag: 12–18
Tirsdag–onsdag-torsdag 10-15
Fredag: 10–12

Søke norskkurs eller grunnskole
Mandag: 12–18 (Drop-in)
Tirsdag–onsdag-torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.

Rådgivning og søke videregående
Mandag: 12–18
Tirsdag–onsdag-torsdag: 10–15
Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.