Søk voksenopplæring

All innsøking til voksenopplæringen i Oslo er på Oslo VO Servicesenter

Bestill time her for å søke norskkurs eller grunnskole (Bruk Chrome!)  

Drop-in uten avtale er bare på mandager kl 12–18. Uten avtale må du regne med litt ventetid.

Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

Videregående, realkompetansevurdering og fagbrev på jobb
Skal du søke videregående opplæring for voksne og vet hva du skal søke? Her fyller du ut søknadsskjemaet.

Husk søknadsfrist 1 februar!

Informasjonsmøter om videregående: 
Oslo VO har flere informasjonsmøter i januar 2020. Les mer og meld deg på, her på Karriere Oslo.

Rådgivning: Drop-in mandag kl. 12–18, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10–15.
Trenger du veiledning om utdanning og arbeid generelt, eller om realkompetansevurdering eller Fagbrev på jobb? Bestill time her  hos Karriere Oslo (i Servicesenterets lokaler).

Har du søkt videregående og vil forandre noe på søknaden din? Ring Servicesenteret 23 47 00 00 og be om å få snakke med en rådgiver. Hvis du skal ettersende dokumentasjon, sender du det på e-post. I emnefeltet skriver du: "Oslo VO Servicesenter.  Ettersendt dokumentasjon til VGO-søknad".
E-postadressen er: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Vanlige åpningstider

Sentralbord

 • Mandag: 9–15
 • Tirsdag: 10–15
 • Onsdag: 9–15
 • Torsdag: 9–15
 • Fredag 9–12


Resepsjon

 • Mandag: 12–18
 • Tirsdag, onsdag, torsdag 10–15
 • Fredag: 10–12


Søke norskkurs eller grunnskole

 • Mandag: 12–18 (Drop-in)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
 • Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.


Rådgivning og søke videregående

 • Mandag: 12–18
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15
 • Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.

Søke videregående for voksne?

Husk søknadsfristen 1.februar!