All innsøkning til voksenopplæringen i Oslo er på Oslo VO Servicesenter

NORSK OG GRUNNSKOLE
Bestill time her for å
søke norskkurs eller grunnskole (Bruk Chrome!)  
Drop-in uten avtale er bare på mandager kl 12–18. Uten avtale må du regne med litt ventetid.
Les mer om registrering og innsøkning til norskkurs. Les mer om grunnskole

VIDEREGÅENDE, REALKOMPETANSEVURDERING, FAGBREV PÅ JOBB. KARRIEREVEILEDNING
Skal du søke videregående opplæring for voksne og vet hva du skal søke? Her fyller du ut søknadsskjemaet. Du trenger BankID eller MinID for å logge deg inn. Søknadsfristene er 1. februar (hovedoppstart) og 1. oktober (færre tilbud).
Rådgivning: Drop-in: bare mandager kl. 12–18. (Max 20 minutter samtale.)
Bestill time her hos Karriere Oslo (i Servicesenterets lokaler) hvis du har spørsmål om utdanning og arbeid generelt, om realkompetansevurdering, praksiskandidatordning eller Fagbrev på jobb.
Har du søkt videregående i Oslo VO og vil forandre noe på søknaden din?
Ring Servicesenteret 23 47 00 00 og be om å få snakke med en rådgiver. Hvis du skal ettersende dokumentasjon, sender du det på e-post. I emnefeltet skriver du: "Oslo VO Servicesenter. Ettersendt dokumentasjon til VGO-søknad". E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no.

  Les mer om å søke videregående

  Les mer om realkompetansevurdering

  Les mer om fagbrev på jobb

 

Vanlige åpningstider

Sentralbord

 • Mandag: 9–15
 • Tirsdag: 10–15
 • Onsdag: 9–15
 • Torsdag: 9–15
 • Fredag 9–12


Resepsjon

 • Mandag: 12–18
 • Tirsdag, onsdag, torsdag 10–15
 • Fredag: 10–12


Søke norskkurs eller grunnskole

 • Mandag: 12–18 (Drop-in)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for søkere med timeavtale)
 • Fredag: 10-12: informasjon, ikke innsøkning. Telefontid 9–12.


Rådgivning/karriereveiledning og søke videregående

 • Mandag: 12–18 (Drop-in) (max 20 min samtale)
 • Tirsdag, onsdag, torsdag: 10–15 (Bare for personer med timeavtale)
 • Fredag: Stengt for publikum. Telefontid 9–12.